poniedziałek, 10 czerwca 2024

Polsko-Czeska przyjaźń

 Dziś nasza szkoła przywitała młodzież z Základní škola a mateřská škola w Ostrawie.

🌞 Przez najbliższe dni uczniowie będą poznawać naszą szkołę, kulturę, historię, zwyczaje (w tym ekologiczne) i kuchnię (oczywiście bez bigosu i pierogów ani krok do przodu! 😉). W planach mamy dużo śmiechu, integracji i smakowitych przygód kulinarnych. Nasi goście będą również opowiadać nam o swoim kraju i szkole. Przygotujcie się na fascynujące historie i nowe przyjaźnie! 🌍👫

środa, 8 maja 2024

Wymiana międzynarodowa

Kolejne dni  wizyty uczniów i nauczycieli z Łotwy za nami. Podczas całego tygodnia goście  poznają nasze sposoby pracy z technologiami, pracy metodą CLIL oraz sposoby dbania o wspólną planetę  czyli edukacę ekologiczną- a to wszystko pod opieką naszych uczniów- tym razem z klas 4-6. Jutro przed nimi kolejne wyzwania!











poniedziałek, 6 maja 2024

Wizyta uczniów z Tirzas Pamatskola na Łotwie

Od dzisiaj w naszej szkole goszczą uczniowie i nauczyciele  z Łotwy. Pod opieką uczniów klas 5-8 uczestniczą w zajęciach, grach i zabawach, poznają zwyczaje, kulturę, szkołę i codzienne życie polskich nastolatków:)

Jest okazja, aby w praktyce wykorzystać język angielski.

Wymieniamy się również doświadczeniami w ramach wspólnego projektu eTwinning "Little gardeners" oraz eko - rozwiązaniami wypracowanymi w ramach projektów Erasmus+.









wtorek, 16 kwietnia 2024

Job shadowing w naszej szkole

 W tym tygodniu w ramach wymiany dobrych praktyk Erasmus+ goszczą w naszej szkole 2 nauczycielki z Colegio Nuestra Senora de Loreto-FESD w Madrycie.

Panie Lara i Azucena poznają szkołę, obserwują zajęcia i uczą się naszych metod pracy w przedszkolu i szkole, ale też opowiadają o swojej szkole, prowadzą zajęcia o kulturze, kuchni i tradycjach Hiszpanii, a to wszystko …..w języku angielskim.

Obszary obserwacji to: dostosowanie przestrzeni szkolnej zgodnie z zasadami ekologii, działania na rzecz klimatu, wykorzystanie technologii w nauczaniu i uczeniu się dla zwiększenia atrakcyjności i efektywności, doskonaleni przyswajania języków przez uczniów i nauczycieli, tworzenie europejskiego planu rozwoju szkoły oraz wymiana rozwiązań wypracowanych w projektach Erasmus+ i ich promocja.






niedziela, 14 kwietnia 2024

Wizyta naszych nauczycieli w Escola Secundária Vitorino Nemésio

Grupa naszych nauczycieli  właśnie zakończyła obserwację pracy szkoły Escola Secundária Vitorino Nemésio  w portugalskim Praia da Vitória, odbywającą się w ramach realizacji projektu Erasmus+ "Let's play green". Aktywnie uczestniczyliśmy w zajęciach i projektach prowadzonych przez szkołę oraz w spotkaniach z kadrą i osobami odpowiedzialnymi za ich planowanie i realizację.

Szkoła od wielu lat z sukcesem wdraża innowacyjne rozwiązania dotyczące wykorzystania nowoczesnych technologii (klasy komputerowe - bez podręczników), współpracy międzynarodowej w ramach projektów  z udziałem innych instytucji lokalnych, edukacji właczającej  oraz jest  certyfikowanym  liderem edukacji  ekologicznej (certyfikat krajowy).