wtorek, 15 października 2019

Rekrutacja uczestników mobilności zagranicznej Eramsus+

Rozpoczynamy rekrutację na pierwszy z 4 wyjazdów zagranicznych, zaplanowanych w ramach projektu Erasmus+ "Europe -our home" . W każdym z wyjazdów uczestniczyć może 4 uczniów. 
Projekt skierowany jest do uczniów klas V-VIII Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Gdańsku i trwa 2 lata, dlatego do rekrutacji zachęcamy uczniów klas V-VII.
Wyjazd zaplanowany jest  w dniach 1-7 grudnia 2019 (Republika Czeska/Kravare).
Językiem roboczym projektu jest język angielski.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem rekrutacji znajdującym się poniżej, a następnie wypełnienie dokumentacji opublikowanej na naszym facebook-u i dostarczenie jej do koordynatorów projektu, pani Doroty Tomaszewskiej lub pani Anny Eisler w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.10.2019 r. do godziny 12.00.

Zestaw zgód i oświadczeń dostępny na :


Udział w wyjazdach został sfinansowany w ramach środków otrzymanych na realizację projektu Erasmus+ KA2 Edukacja Szkolna Współpraca Szkół/ Partnerswa Strategiczne.


poniedziałek, 14 października 2019

Logo projektu "Smart kids of digital world" wybrane!

Przez cały poprzedni tydzień trwało głosowanie na logo projektu "Smart kids of digital world".
W głosowaniu wzięło udział aż 833 osoby- uczniowie, rodzice i nauczyciele z czterech szkół partnerskich z Malty, Turcji, Hiszpanii i Polski.
Zwyciężyła praca naszej uczennicy Zuzi z kl. II.
Każdy z głosujących mógł oddać swój głos na dwie spośród czterech prac, które najlepiej jego zdaniem obrazowały tematykę projektu. Każda z prac przygotowana została przez ucznia z innej szkoły.


W związku z tym, że w każdym kraju mogła głosować dowolna liczba osób, po zakończeniu głosowania wybrano tam dwie prace, które otrzymały najwięcej głosów i przyznano im po 1 punkcie.
Po podsumowaniu punktów dla poszczególnych prac we wszystkich głosujących krajach wyłoniono zwycięską  pracę.

Dziękujemy wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom za oddanie swojego głosu.


sobota, 5 października 2019

Szkolny etap konkurs na logo projektu rozstrzygnięty

W październiku razem z kolegami ze szkół partnerskich rozpoczęliśmy pracę nad logo do rozpoczynających się w tym roku szkolnym  projektów Erasmus+ KA2 Współpraca Szkół.
Uczniowie klas II, III i IV oraz klas V i VIII wraz z wychowawcami, nauczycielami informatyki i języka angielskiego pracowali  intensywnie nad obrazami w formie tradycyjnej lub elektronicznej.
Wszystkie prace były bardzo ciekawe, wykonane  starannie i związane z tematyką projektów.
Spośród licznych prac bardzo trudno było wybrać tę najlepszą, dlatego wybór przebiegał dwuetapowo -najpierw zostało wytypowanych po 7 prac w najwyższym stopniu spełniających wymagania konkursowe, a następnie z tych 7 w 2 tajnych głosowaniach wyłoniono najlepsze-pracę ucznia klasy II dla projektu "Smart kids of digital world" i pracę ucznia kl. VII dla projektu "Europe our home".
Prace  wezmą udział w kolejnym, ostatnim  etapie- konkursie międzynarodowym.
Gratulujemy i trzymamy kciuki.Zwycięzcy  w etapie szkolnym konkursu


                                                                                                          


Smart kids of digital world                                                                     Europe-our home
  Grupa wiekowa 6-10 lat                                                                       Grupa wiekowa 11-14 la
Autor:Zuzia  Bryłka   kl. II c                                                                   Autor: Kacper Kubisiak, kl.VIIa


  Prace wyróżnione:
 Smart kids of digital world                                                         Europe-our home                            
Grupa wiekowa 6-10 lat                                                              Grupa wiekowa 11-14 lat                                        Autor: Martyna Galczewska, kl.IIIc                                           Autor: Basia Barczewska, kl.VIIa


środa, 14 sierpnia 2019

Rozpoczynamy nowe projekty Erasmus+

W wyniku współpracy naszej kadry z partnerami z Chorwacji, Republiki Czeskiej, Litwy, Hiszpanii, Włoch, Malty i Turcji powstały projekty, które zostały zaakceptowane przez Agencję Narodową Programu Erasmus+ i uzyskały dofinansowanie na realizację.
Dlatego od września w naszej nowej:) szkole rozpoczynamy realizację 3 projektów. Każdy projekt skierowany jest do innej grupy docelowej. Dwa pierwsze projekty są to projekty współpracy szkół w zakresie Partnerstw Strategicznych Edukacji Szkolnej, trzeci projekt realizowany jest w ramach akcji 1 czyli Mobilność kadry edukacji szkolnej i ma na celu rozwój kompetencji zawodowych kadry i dalszy rozwój współpracy międzynarodowej.
Poniżej krótki opis tego, czym będziemy się zajmować:)

Erasmus+ Partnerstwa Strategiczne Współpraca Szkół

PROJEKT „SMART KIDS OF DIGITAL WORLDdla uczniów z grupy wiekowej 6-10 lat
Czas trwania: 1.09.2019-31.08.2021
Koordynator projektu: ZEKİ ALTINDAĞ Primary School, Konya, Turcja
Szkoły partnerskie: ZSP nr 2, Gdańsk, Polska, CEIP Mata Linares San Vicente de la Barquera, Hiszpania , St.Francis School Cospicua, Cospicua, Malta

Celem projektu jest podniesienie jakości edukacji w zakresie bezpiecznego, odpowiedzialnego korzystania z internetu i zapobiegania problemom uzależnienia od technologii wśród dzieci poprzez budowanie wartości solidarności społecznej, aktywnego obywatelstwa, wspieranie rozwoju psychicznego, fizycznego, społeczno-emocjonalnego uczniów wszystkich szkół biorących udział w projekcie, rozwijanie i wzmacnianie wartości uniwersalnych: miłości, szacunku, przyjaźni, cierpliwości, samokontroli.
2019-1-TR01-KA229-074025_ 2

PROJEKT „EUROPE – OUR HOME dla uczniów z grupy wiekowej 11-14 lat
Czas trwania: 1.09.2019-31.08.2021
Koordynator projektu: Zakladni skola Kravare, prispevkova organizace, Kravaře, Czechy
Szkoły partnerskie: Istituto Comprensivo "Egnazio Danti" , Alatri, Włochy, Prienu ,,Azuolo" progimnazija, Prienai, Litwa, ZSP 2, Gdańsk, Polska, C.R.A. Sierra de Alcaraz , Robledo, Hiszpania

Celem projektu jest zapewnienie naszym uczniom dostępu do różnych (nietradycyjnych) doświadczeń edukacyjnych i zasobów w zakresie kompleksowej nauki języka obcego ( w tym metodą CLIL) z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, w kreatywny, oparty na współpracy międzynarodowej sposób, poszerzenie wiedzy o różnych krajach Europy, zrozumienia międzykulturowego, rozwój kompetencji społecznych i obywatelskich, pracy w zespole międzynarodowym, kreatywności oraz przede wszystkim motywowanie do autonomii w pracy i chęci dalszego samodoskonalenia.
2019-1-CZ01-KA229-061171_2


Erasmus+  Mobilność kadry edukacji szkolnej


PROJEKT „Smart4Future- mądry start szansą na dobrą przyszłość”
Czas trwania: 1.09.2019 – 31.08.2020
Grupa docelowa: kadra ZSP nr 2, Gdańsk
Partner projektu: Osnovna skola Nikole Tesle, Chorwacja
Celem projektu jest poznanie i wdrożenie najnowszych, atrakcyjnych dla uczniów i efektywnych metod i narzędzi nauczania języka angielskiego i innych przedmiotów, w tym metodą zintegrowanego nauczania językowo - przedmiotowego, również z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi TIK - urządzeń mobilnych, platform edukacyjnych, opracowanie nowoczesnych materiałów dydaktycznych, wzrost motywacji i zaangażowania nauczycieli i uczniów w projekty międzynarodowe, a także zmniejszenie wpływu barier środowiskowych na przyszłość dzieci, wyrównanie szans edukacyjnych, a w przyszłości lepszy dostęp do edukacji i pracy w Europie.
2019-1-PL01-KA101-061562


sobota, 15 czerwca 2019

Podsumowujące Międzynarodowe Spotkanie Projektowe - Łotwa

W ubiegłym tygodniu odbyło się na Łotwie spotkanie podsumowujące rezultaty projektu Erasmus+ KA2 "Don't forget what really matters" na  lata 2017-2019.
Nauczyciele naszej szkoły wraz z partnerami ze szkół z Włoch, Łotwy , Hiszpanii oraz Grecji  biorących udział w projekcie, przedstawili wspólne efekty projektu, wyniki przeprowadzonej ewaluacji oraz podzielili się doświadczeniami z własnych, dodatkowych działań przeprowadzonych w ramach prac projektowych z uczniami.
Wypracowane efekty i wnioski z działań projektowych nie tylko znacznie wzbogaciły ofertę wszystkich, biorących udział w projekcie szkół, ale również przyczynią się do ich dalszego doskonalenia w zakresie  współpracy międzynarodowej.
Serdecznie dziękujemy naszym projektowym  partnerom. Współpraca z Wami była prawdziwą przygodą i przyjemnością:)Działania projektowe zostały dofinansowane ze środków projektu Erasmus+ KA2.

czwartek, 6 czerwca 2019

Europa w SP42 - SP42 w Europie

Tydzień temu wyjechali z Gdańska uczniowie i nauczyciele  goszczący w naszej szkole w ramach  realizowanego wspólnie projektu Erasmus+ .
Informację na temat tego spotkania i naszej szkoły  można przeczytać w greckiej prasie.
TUTAJ  link do artykułu

Greccy uczniowie po pobycie w naszej szkole przygotowali również prezentację na temat spotkania.środa, 5 czerwca 2019

Jak nas widzą inni

W sesji podsumowującej spotkanie w ramach Erasmus+ "Don't forget what really matters" uczestnicy odpowiedzieli na pytania ewaluacyjne.
Poniżej podsumowanie.


Wykres odpowiedzi z Formularzy. Tytuł pytania: Which country do you come from?. Liczba odpowiedzi: 23 odpowiedzi.

Wykres odpowiedzi z Formularzy. Tytuł pytania: How would you rate the organization of the meeting?. Liczba odpowiedzi: 23 odpowiedzi.

Wykres odpowiedzi z Formularzy. Tytuł pytania: Do you think activities program was relevant to the subject of Erasmus+ project?. Liczba odpowiedzi: 23 odpowiedzi.
Wykres odpowiedzi z Formularzy. Tytuł pytania: Have you gained a new knowledge relevant to the project subject?. Liczba odpowiedzi: 23 odpowiedzi.
Wykres odpowiedzi z Formularzy. Tytuł pytania: Did you find out something new about history, culture and customs of countries taking part of our project here in Poland?. Liczba odpowiedzi: 23 odpowiedzi.