poniedziałek, 21 maja 2018

Polish pupils from 5 the   grade tried to figureout what will happened to our main characters(Ali'S&Juliet's story )after the films ended.They made the characters out of the plasticine,after that they made a series of photos and put them togehter as a special movie.They worked really hard to achive that but they finally succeed!Not everything went as it was planed but it was their first try:)
See it for yourself….


czwartek, 17 maja 2018


Dwoje pracowników naszej szkoły uczestniczyło w kolejnym już szkoleniu organizowanym przez Euneos, dotyczącym wykorzystania nowoczesnych technologii w pracy nauczyciela „eAssessment: Assessment of/for learning with digital tools”.

Spotkanie odbywało się w Madeira Interactive Technologies Institute (M-ITI) działającym przy Uniwersytecie na Maderze i było częścią programu Erasmus + KA1 Mobilność Kadry Edukacji Szkoły, w ramach którego nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 42 w Gdańsku poszerzają swoje kompetencje w zakresie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w codziennej praktyce zawodowej.
Tym razem nasi pedagodzy szkolili się w zakresie e-oceniania.Uczestniczący w szkoleniu nauczyciele z 11 krajów europejskich mieli możliwość zapoznania się z narzędziami do konstruowania interaktywnych form sprawdzania efektywności nauczania i uczenia się, narzędzi oceniania i motywowania.
Kursanci zapoznali się z praktycznymi podstawami działania m.in. platformy Moodle i TAO służącymi do budowania systemów e-oceniania, narzędziami do szybkiego sprawdzenia efektów jak np. Plickers, Menti, interaktywnymi narzędziami podnoszącymi atrakcyjność nauki, takimi jak LearningApps, H5P, Quizzez, Socreative i wreszcie interaktywnymi narzędziami do motywowania uczniów w OpenBadges, Badgr, MozillaBackpack oraz WordPress.
Po części teoretycznej i wykonaniu zadań przyszedł czas na kolejny etap.
Dzięki uprzejmości kadry miejscowej szkoły Escola Basica e Secundaria Dr. Angelo Augusto da Silva w Funchal mieliśmy możliwość wspólnego sprawdzenia jak poznane aplikacje i programy zadziałają w praktyce.Miejsce szkolenia - M-ITI, stworzyło możliwość obserwacji pracy rezydujących tu młodych talentów z wielu uczelni europejskich współpracujących z różnymi instytucjami na rzecz rozwoju przemysłu w zakresie technologii interaktywnych.Ponieważ szkolenie dotyczyło wykorzystania nowoczesnych technologii w codziennej praktyce zawodowej nauczycieli, podczas jego trwania nasze nauczycielki miały możliwość nie tylko zaprezentowania wypracowanych w SP42 rozwiązań w zakresie nowoczesnych technologii, ale i promocji rezultatów prowadzonych projektów międzynarodowych Erasmus+.


Jak zawsze podczas takich spotkań, poznanie sposobów funkcjonowania szkół z innych krajów w zakresie wykorzystania technologii było bardzo cennym, rozwijającym doświadczeniem. Liczne dyskusje po raz kolejny dały możliwość poszerzenia kompetencji zawodowych nauczycieli uczestniczących w szkoleniu. Wiele rozwiązań poznanych na szkoleniu jest już wprowadzane do naszej praktyki szkolnej.
Nawiązane znajomości zaowocowały nawiązaniem współpracy międzynarodowej.

środa, 4 kwietnia 2018

Zapraszamy do śledzenia naszego międzynarodowego bloga projektowego.
Na blogu wszystkie biorące w projekcie szkoły zamieszczają informacje o tym, co ciekawego się u nich dzieje czyli można dowiedzieć się,  co aktualnie porabiamy w projekcie:)

Link :
https://ourschoolproject.blogspot.com.es/

niedziela, 11 marca 2018

Znamy już nazwiska uczniów, którzy będą reprezentować naszą szkołę podczas wyjazdów do Grecji i na Łotwę w ramach międzynarodowego projektu Erasmus+ Partnerstwa Strategiczne „Don’t forget what really matters”


     W dniu 07.03.2018r. zostały ogłoszone wyniki rekrutacji do udziału w mobilnościach zagranicznych w ramach projektu Erasmus+. 
Komisja dokonała analizy  i oceny wniosków zgłoszonych  do udziału w projekcie kandydatów z kryteriami wyznaczonymi w pkt II Regulamin projektu ERASMUS+  Partnerstwa Strategiczne oraz wyjazdów uczniów – mobilności. 
Kandydat mógł uzyskać maksymalnie 18 punktów, po 3 za każde z wymienionych w  pkt 5 c-h  kryterium. 

Wyniki rekrutacji:
  
Mila Grabowska kl. VIC  18 pkt
Aldona Borówka kl. VA  17 pkt
Zuzanna Połomska kl. VB 17 pkt

Adam Krupiński kl. VA 16 pkt
Stefan Wróbel kl. VIC 16 pkt
Artur Krzemiński kl. VA  13 pkt

Na zdjęciu oficjalne przekazanie informacji zwycięzcom.

poniedziałek, 1 stycznia 2018

Pracownicy SP 42 współprowadzącymi spotkanie Erasmus+ dla nauczycieli z gdańskich szkół

Nauczyciele naszej szkoły, panie Dorota Tomaszewska i Anna Eisler wraz z panią Karoliną Weiner i panem Jarosławem Sikorskim ze Stowarzyszenia Morena, poprowadzili szkolenie dla kadry szkół podstawowych z Gdańska oraz miejscowości sąsiadujących, dotyczące realizacji międzynarodowych projektów Erasmus+.
Projekty takie stwarzają szansę na rozwijanie kompetencji uczenia się nie tylko uczniów, ale i nauczycieli. Dodatkowo wzbogacają tradycyjne treści kształcenia, wiedzę i motywację uczniów, dlatego cieszą się dużą popularnością.

W pierwszej części pracownicy Stowarzyszenia Morena zaprezentowali teoretyczne zagadnienia dotyczące rodzajów i etapów projektów realizowanych w szkołach podstawowych.

Druga część szkolenia prowadzona przez nasze nauczycielki, poświęcona była praktycznym aspektom wnioskowania, metodom realizacji tego typu przedsięwzięć oraz promocji dobrych praktyk. Pokazane zostały wypracowane na podstawie trzech prowadzonych w szkole międzynarodowych projektów Erasmus+ rezultaty oraz propozycje ich wykorzystania w innych placówkach.
Duże zainteresowanie tematem potwierdziły nie tylko aktywny udział uczestników w tej części szkolenia, ale i sesja pytań i odpowiedzi przeprowadzona na jego zakończenie.

Mamy nadzieję, że dobre praktyki w naszej szkole zainspirują uczestników do szukania nowych wyzwań, rozwiązań metodycznych, które nauczyciele uczestniczących w szkoleniu placówek będą mogli wykorzystać w swojej pracy.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział.

Logo projektu Erasmus+ "Don't forget what really matters" wybrane!

Po wielu etapach działań w ostatnim - międzynarodowym etapie konkursu, spośród prac uczniów z Hiszpanii, Grecji, Łotwy, Włoch i Polski,  zostało wybrane logo dla naszego projektu.
W głosowaniu przeprowadzonym na blogu projektu większością głosów wygrała praca Ivana- ucznia ze szkoły w La Rapita (Hiszpania).

"Praca przedstawia pomarańczę, wypełnioną mnóstwem pojedynczych kolorów i kształtów, które dopiero połączone,  tworzą dzieło. Podobnie z różnicami między ludźmi - zróżnicowanie  i szacunek dla różnic powoduje, że świat staje się ciekawym miejscem. Oprócz tego, pomarańcza jest też symbolem natury -środowiska naturalnego" - powiedział autor projektu, Ivan.
Wybrane logo znakomicie obrazuje cele projektu założone przez autorów czyli 
budowanie postawy akceptacji i chęci dla włączania osób z różnych środowisk kulturowych, w tym imigrantów i uchodźców oraz rozwijanie postawy prośrodowiskowej.
Chcemy, aby nasi uczniowie mogli szanować inne perspektywy, inne kultury, mniejszości oraz byli świadomymi i aktywnymi obywatelami Europy dbającymi o jej środowisko.


Brawo Ivan!

niedziela, 29 października 2017

II ETAP KONKURSU NA LOGO MIĘDZYNARODOWEGO PROJEKTU ERASMUS+ "DON'T FORGET WHAT REALLY MATTERS!"


W październiku ogłoszony został konkurs na logo projektu. Do koordynatorów projektu, wpłynęło wiele prac, z których zgodnie z regulaminem wybrano 5 najlepszych. W drugim etapie to uczniowie zdecydują, która praca zostanie wysłana na konkurs międzynarodowy  czyli III i  ostatni etap konkursu. Już dziś kliknij na poniższy link i oddaj swój głos!